Bøkfjordbrua

14.06.2017, 05:32

Her er video som viser monteringen av Bøkfjordbrua
FirstMagic 4.2
Godkjent for Ansvarsrett